• AM35 Retail: $56.00-179.00
 • Glasser Bows Retail: $89.00-183.00
 • Carboni Retail: $90.00-248.00
 • AM45 Retail: $120.00-321.00
 • Academy Retail: $258.00-465.00
 • AM56 Retail: $198.00-233.00
 • AM55 Retail: $198.00-233.00
 • Soloist Retail: $245.00-688.00
 • Artist Retail: $273.00-383.00
 • Pernambuco-PYD950VN Retail: $325.00
 • Virtuoso Deluxe Retail: $454.00-536.00
 • Heifetz Violin Bow Retail: $350.00